HAZO certificering – Belfeldse Huisartsen – Belfeld

Welkom bij Belfeldse Huisartsen

Extra informatie

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe patiënten.

Op dit moment is er geen inloopspreekuur meer in de praktijk. Alles gaat op afspraak. Wij vragen u om eerst telefonisch contact op te nemen en niet naar de praktijk te komen zonder eerst gebeld te hebben.

Algemeen

Welkom op de website van de Belfeldse huisartsen. U kunt op onze website informatie krijgen over onze praktijk en uw gezondheid.

Lees hier over ons team, hoe u ons kunt bereiken en waar u ons kunt vinden.

 • Drs. M.R. de Boer  BIGnr 59020071301
 • Drs. W.P.M.M. van der Randen   BIGnr 79052009501
 • Drs. M.W.M. Bos- Schatorie   BIGnr 69910419001
 • Drs. N van Kuijk BIGnr 59922171301
 • Drs. K.C.G. Thielen (waarnemer) BIGnr09923314201

HAZO certificering

Onze praktijk heeft het kwaliteitsproject Hazo24 met succes doorlopen en is daarmee Hazo24-hergecertificeerd.

HaZo24 is een ingericht en getoetst kwaliteitssysteem voor de 24-uurs huisartsenzorg. HaZo24 is gebaseerd op de kwaliteitsnorm EN-15224, ook bekend als de ISO 9001 voor de gezondheidszorg. Met de implementatie ervan wordt de huisartsenzorg getoetst aan de wettelijke kaders, met als doel een gestructureerde praktijkvoering gericht op (nog) betere patiëntenzorg.

Op 16 februari 2023 hebben wij de audit succesvol doorlopen en hebben we het certificaat in ontvangst mogen nemen. Met certificering volgens Hazo24 toont onze huisartsenpraktijk aan dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan.

Naast aandacht voor de patiëntenzorg wordt ook de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk onder de loep genomen. De praktijk zal ieder jaar door een auditor bezocht worden om te kijken of voldoen aan de volgende criteria:

 • Patiëntgericht: Huisartszorg is afgestemd op de behoeften, wensen en waarden van de patiënt.
 • Veiligheid: De zorg is gericht op het vermijden van risico’s en fouten die schade kunnen toebrengen aan patiënten en medewerkers.
  Hazo certificering Huisartsenpraktijk Haps
 • Effectiviteit: De geleverde zorg is betrouwbaar, gebaseerd op wetenschappelijke kennis en bewijs.
 • Efficiency: De zorg draagt bij aan de vraagstelling van de patiënt en verspilling wordt vermeden.
 • Continuïteit: De zorg is 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar.
 • Juiste zorg: De patiënt ontvangt de juiste zorg op de juiste plek met de juiste middelen op een verantwoorde en veilige manier.

Link naar het certificaat