Klachtenregeling – Belfeldse Huisartsen – Belfeld

Klachtenregeling

Heeft u een klacht? Dit kunt u doen

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over de zorg die u ontvangt. Alle medewerkers doen hun best om u de best mogelijke zorg te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Een klacht kan te maken hebben met bijvoorbeeld de behandeling,
de gang van zaken of de bejegening door een zorgverlener.
Wij stellen het op prijs als u ons op de hoogte brengt van uw klacht. Hierdoor stelt u ons in staat onze zorgverlening te blijven verbeteren.
Dit kunt u doen:

Stap 1: Uit uw klacht bij uw huisarts of zorgverlener
De eenvoudigste en vaak ook snelste oplossing is het direct bespreken van uw klacht met uw huisarts of de betreffende zorgverlener. Een gesprek kan verhelderend werken en vaak al tot een oplossing leiden. U kunt uw klacht ook schriftelijk kenbaar maken door het formulier in te vullen via www.cohesie.org. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om samen in geprek te gaan.

Stap 2: Bespreek uw klacht met een klachtenfunctionaris
Vind u het lastig om uw klacht met ons te bespreken, of leidt het gesprek niet tot een oplossing, dan kunt u gebruik maken van een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris.
De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing en kan bemiddelen.
Alles wat u samen bespreekt is vertrouwelijk. Onze praktijk is aangesloten bij de klachtenfunctionaris van huisartsenorganisatie Cohesie. Om uw klacht kenbaar te maken bij de klachtenfunctionaris kunt u het formulier invullen via www.cohesie.org of bellen naar
077-3203730. Geef aan dat uw klacht rechtstreeks naar de klachtenfunctionaris moet.
De klachtenfunctionaris neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Stap 3: Vraag om een oordeel door de geschilleninstantie
Heeft de hulp van de klachtenfunctionaris niet geleid tot een oplossing voor uw klacht, dan kunt u uw klacht als geschil indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg.
Bijvoorbeeld om te horen of uw klacht terecht is of omdat u wilt dat er een advies aan de zorgverlener wordt uitgebracht om herhaling te voorkomen. De geschilleninstantie is onafhankelijk en hun oordeel is bindend. Onze klachtenfunctionaris informeert u graag over het voorleggen van onopgeloste klacht aan de geschilleninstantie. Meer informatie over de geschilleninstantiehuisartsenzorg leest u op www.skge.nl.