Laatste update met betrekking tot Corona – Belfeldse Huisartsen – Belfeld

Terug naar overzicht

Laatste update met betrekking tot Corona

Gezien de stijging van het aantal coronabesmettingen binnen de regio Noord-Limburg wordt de patiëntenstroom binnen de huisartsenpraktijken per direct volledig gescheiden.

Dit betekent dat patiënten met klachten die passen bij een eventuele corona-besmetting in een aparte ruimte binnen de huisartsenpraktijk worden behandeld door zorgpersoneel dat hiervoor speciaal is geïnstrueerd. Ook op de huisartsenposten, in avond-, nacht-, en weekenduren, scheiden we de patiëntenstromen. Op deze manier kunnen ook patiënten die geen corona-gerelateerde klachten hebben veilig naar de huisarts komen en kan de reguliere zorg zo veel mogelijk voortgezet worden.

Bij milde klachten binnen het zorgpersoneel wordt ook de personeelsstroom volledig gescheiden, waardoor het besmettingsrisico binnen het zorgpersoneel binnen de huisartsenpraktijk zoveel mogelijk wordt beperkt.

We benadrukken dat alle huisartsen er alles aan doen om een veilige en schone omgeving te creëren, om meer besmettingen te voorkomen.

Voorbereiding mogelijke opschaling
Het crisisteam van Cohesie treft de nodige voorbereidingen voor een potentiële opschaling. Dat wil zeggen; mocht huisartsenzorg niet of onvoldoende binnen de eigen praktijken veilig gecontinueerd kunnen worden, dan wordt dit in Noord-Limburg centraal opgepakt. Wij hopen dat het niet zover hoeft te komen, maar als de situatie ons hiertoe dwingt zijn wij er klaar voor.

Herhaling oproep tot bellen
Om een goede risicoanalyse te kunnen maken doen wij nogmaals de oproep eerst te bellen alvorens naar de praktijk te komen. Tevens zal er, vooralsnog, tot 6 april geen inloopspreekuur zijn. Daar waar mogelijk zal bij patiënten met een chronische aandoening het consult telefonisch plaatsvinden.

Daarnaast roepen wij de samenleving nogmaals op om:

  1. Bij lichte klachten (neusverkouden, hoesten, etc.) thuis te blijven en goed uit te zieken. Volg de richtlijnen die te lezen zijn op de website van het RIVM.
  2. Enkel de huisarts of huisartsenpost (HAP) te bellen als de klachten heviger worden (koorts hoger dan 38 graden, moeilijk ademen etc.). Kom niet naar de praktijk of de HAP!
  3. Werkgevers: bepaal zelf, in onderlinge afstemming, of werknemers thuis moeten blijven. Verwijs de werknemer, indien er lichte klachten zijn, niet naar de huisarts. Hiermee voorkomen we dat de telefoonlijnen van de huisartsenpraktijken overbelast raken en daarmee meer dringende zorgvragen te laat of niet gehoord worden.
  4. Ga voor actuele informatie over het coronavirus naar de website van het RIVM of thuisarts.nl. Bel daarvoor niet de huisarts of de huisartsenpost.
Publicatiedatum: 10-06-2021