Najaarscampagne Covid-19 vaccinatie – Belfeldse Huisartsen – Belfeld

Terug naar overzicht

Najaarscampagne Covid-19 vaccinatie

Vanaf oktober is de landelijke najaarscampagne Covid-19 gestart, georganiseerd door de regionale GGD-en. Tijdens deze campagne wordt een Covidprik aangeboden aan mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname of sterfte door Covid-19.

Voor meer informatie over deze campagne en de openingstijden van de vaccinatielocaties binnen de GGD Limburg-Noord kun je verwijzen naar de website GGD Limburg-Noord (ggdlimburgnoord.nl)

Doelgroepen

  • Mensen van 60 jaar en ouder
  • Volwassenen uit medische risicogroepen die jaarlijks de griepprik krijgen aangeboden
  • Volwassenen (en kinderen) uit medische hoog-risicogroepen (onder meer mensen met een niet goed werkend immuunsysteem)
  • Volwassenen wonend in een verpleeg- en/of verzorgingstehuizen
  • Niet-mobiel thuiswonenden
  • Zorgmedewerkers met direct patiënt/cliënten contact.
  • Maatwerk is mogelijk voor individuele gevallen, zoals huisgenoten van kwetsbare personen

Vanaf 19 september worden de doelgroepen uitgenodigd om de coronaprik te halen Anders dan bij vorige coronaprikrondes ontvangt niet iedereen die een coronaprik mag halen, hierover een brief. Alleen mensen van 60 jaar of ouder ontvangen vanaf 19 september een uitnodigingsbrief van het RIVM. Andere doelgroepen worden voornamelijk uitgenodigd via publiekscommunicatie om zelf een afspraak te maken bij de GGD.

Zelf afspraak maken via planjeprik.nl vanaf 16 oktober
De overige doelgroepen (zoals mensen van 18-59 jaar die ook een griepprik mogen halen, medisch hoog risicogroepen, zorgmedewerkers en zwangeren) krijgen géén persoonlijke uitnodigingsbrief, maar kunnen vanaf 16 oktober zelf een afspraak maken bij de GGD. Dat kan eenvoudig en 24 uur per dag met DigiD via www.planjeprik.nl. Mensen zonder DigiD kunnen vanaf dan tijdens kantooruren bellen met 0800-7070 om een afspraak te maken.

Publicatiedatum: 18-10-2023